Skip to main content

- först med nyheter om medicin

FDA godkänner ALS-läkemedel - EMA väntar på fas III-studie

I september godkände amerikanska FDA läkemedlet AMX0035 för behandling av ALS. Även i Kanada har läkemedlet godkänts. I Sverige och övriga Europa är man försiktigt positiv och vill vänta in en pågående fas 3-studie innan preparatet kan godkännas.

Ny metod har potentialen att bli första sjukdomsmodifierande behandling för ALS

Det svenska biofarmaceutiska företaget TikoMed kan ha hittat en metod att påverka mekanismer av betydelse för utvecklingen av ALS och andra neurodegenerativa sjukdomar. En nyligen publicerad studie visar att deras läkemedelsplattform kandidat ILB kan hjälpa kroppen att läka sig själv.

FDA lutar mot att avvisa experimentell ALS-behandling

Den experimentella kombinationsbehandlingen AMX0035 mot ALS och Alzheimers sjukdom (AD) uppvisar en betryggande säkerhetsprofil i två nya fas II-studier. FDA tvivlar dock på effekten, och en dansk ALS-expert ser gärna fas III-data innan behandlingen godkänns.