- först med nyheter om medicin

Rxulti dämpar agitation vid Alzheimers

Utåtagerande alzheimerspatienter upplever betydande förbättringar med läkemedlet brexpiprazol, som för närvarande marknadsförs under namnet Rxulti för behandling av schizofreni.

Läkemedel mot Alzheimers sätts in för sent

Trots intensiv forskning verkar det svårt att ta fram effektiva läkemedel mot Alzheimers. En teori är att medicinen sätts in försent. På flera håll pågår nu försök att hitta nya angreppsätt.

Tau- och amyloid-PET-skanningar är lika användbara

AAN: PET-skanningar av Tau respektive amyloid är som diagnostiskt verktyg lika bra och pålitliga för att upptäcka Alzheimers sjukdom. Detta visar en stor internationell studie där Skånes Universitetssjukhus har medverkat.