Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Pålitliga tester för blodprov vid Alzheimers sjukdom

Plasmamarkörer för fosforlylerat tau (p-tau) kan med stor precision detektera patienter med biologiskt definierad Alzheimers sjukdom. Flera tester taget på blodprov demonstrerade resultat likvärdigt med de tester som idag görs på cerebrospinalvätska.

Rxulti dämpar agitation vid Alzheimers

Utåtagerande alzheimerspatienter upplever betydande förbättringar med läkemedlet brexpiprazol, som för närvarande marknadsförs under namnet Rxulti för behandling av schizofreni.

Läkemedel mot Alzheimers sätts in för sent

Trots intensiv forskning verkar det svårt att ta fram effektiva läkemedel mot Alzheimers. En teori är att medicinen sätts in försent. På flera håll pågår nu försök att hitta nya angreppsätt.