- först med nyheter om medicin

Svensk internationell studie: ALS kan delvis vara en autoimmun sjukdom

En kartläggning av T-celler i det centrala nervsystemet hos patienter med ALS tyder på att sjukdomen har en autoimmun komponent. Förekomsten av olika T-celler och biomarkörer i blodet kan även användas för att förutspå sjukdomens förlopp.

Nästan var femte epilepsipatient har lesioner i hjärnan

En dryg tredjedel av alla patienter med fokal epilepsi har lesioner i hjärnan, och hos hälften av dem kan lesionerna associeras med epilepsi. Dessa så kallade epileptogena lesioner är särskilt vanligt förekommande bland yngre patienter.