Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Rituximab effektiv vid nydebuterad myastenia gravis

Patienter med nydebuterad myastenia gravis som utöver traditionell behandling fått en infusion rituximab rapporterade signifikant förbättring och behövde färre tilläggsbehandlingar än kontrollgruppen.