Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Apati förknippad med framskriden Huntingtons sjukdom

Förekomsten av apati hos patienter med Huntingtons sjukdom är relaterad till sjukdomens progression och kan vara associerad med andra neuropsykiatriska sjukdomar, samt omfattningen av kognitiva störningar.