Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Självdiagnostisering av menstruationsmigrän är opålitlig

AAN: Kvinnor över- och underdiagnostiserar sig själva med menstruationsmigrän i en markant grad. Detta visar en studie som jämfört självdiagnostisering och fastställande av diagnos utfört av läkare baserat på en elektronisk dagbok. 

Migränattacker manifesterar sig olika hos kvinnor som är korrekt diagnostiserade med eller utan menstruationsmigrän och läkare bör därför använda en elektronisk dagbok vid bedömningen av kvinnliga patienter med migrän. Denna uppmaning kom från Iris Verhagen, doktorand vid holländska Leiden University Medical Center, i ett inlägg på AAN 202.

Resultaten baseras på en longitudinell studie som inkluderade 607 kvinnliga migränpatienter med antingen naturliga eller p-pillerkontrollerade menstruationscykler. Kvinnorna förde en elektronisk dagbok där de dagligen noterade om de hade menstruation och migrän. Om så var fallet skulle de bland annat notera hur svår smärtan varit, om det förekommit andra symtom och om de tagit smärtstillande.

Tre av fyra självdiagnostiserade

Vid baslinjen bedömde kvinnorna själva om de hade menstruationsmigrän. Vid studiens slut, efter i genomsnitt tre till fyra menstruationscykler, bedömde forskarna utifrån dagboksanteckningarna om de diagnostiska kriterierna för menstruationsmigrän var uppfyllda. Här var de viktigaste kriterierna att migränen började på menstruationens första dag ±2 och förekom vid minst två av tre på varandra följande menstruationscykler. 

Dataanalyser visade att över 80 procent av kvinnorna i studien självdiagnostiserade sig med menstruationsmigrän. Diagnosen kunde dock endast bekräftas hos 68 procent av kvinnorna baserat på den elektroniska dagboken. Omvänt kunde forskarna dra slutsatsen att 58 procent av de kvinnor som inte självdiagnostiserade sig med menstruationsmigrän faktiskt uppfyllde de kliniska kriterierna för denna diagnos. 

Av de 607 kvinnor som deltog i studien uppfyllde 66 procent (n = 401) de dagboksbaserade kriterierna för menstruationsmigrän. I denna grupp fanns en signifikant (p <0,001) ökad risk för att migränanfall under menstruation varade längre, jämfört med anfall utanför menstruation, samt att de var associerade med intag av triptaner och att migränanfallen återkom inom 48 timmar. 

Bland kvinnor utan menstruationsmigrän fanns ingen signifikant skillnad (p> 0,05) i varaktighet och intag av medicin mellan migränattacker som inträffade inom, respektive utanför menstruationsperioden. I denna grupp var dock risken för återkommande anfall signifikant större (p <0,001) under menstruationen.