Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Goda resultat för rituximab utelämnas i nya MS-riktlinjer: - Ryggradslöst, säger neurolog

Rituximab, som används off label vid MS, gav fem gånger lägre risk för skov hos patienter med skovvis MS, jämfört med dimetylfumarat, enligt en svensk fas III-studie i Lancet Neurology. Att studier på läkemedlet inte får tas med i Socialstyrelsens nya MS-riktlinjer är ryggradslöst och lågt, anser neurologen Anders Svenningsson.