- först med nyheter om medicin

Goda resultat för rituximab utelämnas i nya MS-riktlinjer: - Ryggradslöst, säger neurolog

Rituximab, som används off label vid MS, gav fem gånger lägre risk för skov hos patienter med skovvis MS, jämfört med dimetylfumarat, enligt en svensk fas III-studie i Lancet Neurology. Att studier på läkemedlet inte får tas med i Socialstyrelsens nya MS-riktlinjer är ryggradslöst och lågt, anser neurologen Anders Svenningsson.

Autolog blodstamcells-transplantation är effektivt vid MS

Autolog blodstamcells-transplantation (AHSCT) är effektivt vid skovvist förlöpande multipel skleros. En svensk-norsk studie visar att behandlingen även är säker för patienter som tidigare fått långtidsverkande immunterapi som alemtuzumab, cladribine och rituximab.