- först med nyheter om medicin

Sömnapné tydlig riskfaktor för Alzheimer

En ny amerikansk metastudie bekräftar misstanken om att personer som lider av sömnapné även har en ökad sannolikhet att utveckla Alzheimer. Men även att en CPAP-behandling, en ansiktsmask som skapar ett positivt luftvägstryck i luftvägarna, kan minska risken.

Rxulti dämpar agitation vid Alzheimers

Utåtagerande alzheimerspatienter upplever betydande förbättringar med läkemedlet brexpiprazol, som för närvarande marknadsförs under namnet Rxulti för behandling av schizofreni.

Läkemedel mot Alzheimers sätts in för sent

Trots intensiv forskning verkar det svårt att ta fram effektiva läkemedel mot Alzheimers. En teori är att medicinen sätts in försent. På flera håll pågår nu försök att hitta nya angreppsätt.

Autolog blodstamcells-transplantation är effektivt vid MS

Autolog blodstamcells-transplantation (AHSCT) är effektivt vid skovvist förlöpande multipel skleros. En svensk-norsk studie visar att behandlingen även är säker för patienter som tidigare fått långtidsverkande immunterapi som alemtuzumab, cladribine och rituximab.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till Nytt om namn