Skip to main content

- först med nyheter om medicin

FDA godkänner ALS-läkemedel - EMA väntar på fas III-studie

I september godkände amerikanska FDA läkemedlet AMX0035 för behandling av ALS. Även i Kanada har läkemedlet godkänts. I Sverige och övriga Europa är man försiktigt positiv och vill vänta in en pågående fas 3-studie innan preparatet kan godkännas.

Rituximab effektiv vid nydebuterad myastenia gravis

Patienter med nydebuterad myastenia gravis som utöver traditionell behandling fått en infusion rituximab rapporterade signifikant förbättring och behövde färre tilläggsbehandlingar än kontrollgruppen.

Pålitliga tester för blodprov vid Alzheimers sjukdom

Plasmamarkörer för fosforlylerat tau (p-tau) kan med stor precision detektera patienter med biologiskt definierad Alzheimers sjukdom. Flera tester taget på blodprov demonstrerade resultat likvärdigt med de tester som idag görs på cerebrospinalvätska.

Neurologisk Tidskrift tillsätter svensk chefredaktör

Ingela Loell tillträder som chefredaktör för Neurologisk Tidskrift och systermediet Onkologisk Tidskrift och tar därmed över den redaktionella ledningen av den svenska medieverksamheten, som specialiserar sig på att leverera oberoende medicinska nyheter riktat till specialistläkare inom svensk hälso- och sjukvård.

Goda resultat för rituximab utelämnas i nya MS-riktlinjer: - Ryggradslöst, säger neurolog

Rituximab, som används off label vid MS, gav fem gånger lägre risk för skov hos patienter med skovvis MS, jämfört med dimetylfumarat, enligt en svensk fas III-studie i Lancet Neurology. Att studier på läkemedlet inte får tas med i Socialstyrelsens nya MS-riktlinjer är ryggradslöst och lågt, anser neurologen Anders Svenningsson.

Ny metod har potentialen att bli första sjukdomsmodifierande behandling för ALS

Det svenska biofarmaceutiska företaget TikoMed kan ha hittat en metod att påverka mekanismer av betydelse för utvecklingen av ALS och andra neurodegenerativa sjukdomar. En nyligen publicerad studie visar att deras läkemedelsplattform kandidat ILB kan hjälpa kroppen att läka sig själv.

Annonsørbetalt indhold:

Trodelvy er en effektiv medicin mod brystkræft

 

Nästan var femte epilepsipatient har lesioner i hjärnan

| Gorm Palmgren | Epilepsi

En dryg tredjedel av alla patienter med fokal epilepsi har lesioner i hjärnan, och hos hälften av dem kan lesionerna associeras med epilepsi. Dessa så kallade epileptogena lesioner är särskilt vanligt förekommande bland yngre patienter.

NEDA-3 förutspår god långtidsprognos efter ett års behandling

| Gorm Palmgren | Multipel skleros

En norsk real-world-studie visar att första årets behandling vid multipel skleros (MS) är avgörande för hur sjukdomen utvecklar sig i framtiden.

Bestämning av κ fria lätta kedjor kan diagnostisera MS

| Gorm Palmgren | Multipel skleros

En κ fri lätt kedja (κ FLC) med ett index över 6,1 är ett lika säkert sätt att diagnostisera multipel skleros (MS) som att mäta IgG oligoklonala band (OCB) i cerebrospinalvätskan.

Svensk-internationell studie: Alzheimers sjukdom kan diagnostiseras innan symptom

| Ingela Loell | Alzheimers/demens

En stor studie har visat att personer med Alzheimers sjukdom kan identifieras innan de upplever symptom. Det är också möjligt att förutse vilka som kommer försämras inom de närmaste tre till fem åren.

FDA godkänner ALS-läkemedel - EMA väntar på fas III-studie

| Madeleine Salomon | ALS

I september godkände amerikanska FDA läkemedlet AMX0035 för behandling av ALS. Även i Kanada har läkemedlet godkänts. I Sverige och övriga Europa är man försiktigt positiv och vill vänta in en pågående fas 3-studie innan preparatet kan godkännas.

En hälsosam livsstil kan kraftigt minska risken för demens – framför allt vid typ 2-diabetes

| Ann Fernholm | Alzheimers/demens

En kombination av sju olika livsstilsfaktorer har kopplats till en lägre risk för demens i en stor studie från Storbritannien. Ju fler faktorer som deltagarna uppfyllde, desto lägre blev risken. Sambandet var extra starkt för personer med typ 2-diabetes. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:
Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Nordisk redaktionschef
Bo Karl Christensen
bo@medicinsketidsskrifter.dk

Kommersiell chef
Marianne Østergaard
marianne@medicinsketidsskrifter.dk

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
annika@medicinskatidskrifter.se

Skicka e-post till Nytt om namn