Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Rituximab effektiv vid nydebuterad myastenia gravis

Patienter med nydebuterad myastenia gravis som utöver traditionell behandling fått en infusion rituximab rapporterade signifikant förbättring och behövde färre tilläggsbehandlingar än kontrollgruppen.

I en studie från Karolinska Institutet (KI) publicerad i JAMA Neurology ingick 47 vuxna patienter med nydebuterad myastenia gravis där behandlingsgruppen fick en infusion med 500mg rituximab. I jämförelse med placebogruppen uppnådde patienterna i rituximabgruppen god sjukdomskontroll enligt en väletablerad skattningsskala; 71% (17 av 24) jämfört med 29% (6 av 21) i placebogruppen (Fisher exact test P = 0.007; probability ratio, 2.48 [95% CI, 1.20-5.11]).

Enligt Fredrik Piehl, professor i neurologi vid KI och ansvarig forskare för studien, har användningen av rituximab för myastenia gravis ökat inom den svenska sjukvården och han säger i ett utskick från KI att den långsiktiga nytta-risk-balansen kommer analyseras på motsvarande sätt som är gjort vid off-label behandling med rituximab vid multipel skleros.