Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Svensk-internationell studie: Alzheimers sjukdom kan diagnostiseras innan symptom

En stor studie har visat att personer med Alzheimers sjukdom kan identifieras innan de upplever symptom. Det är också möjligt att förutse vilka som kommer försämras inom de närmaste tre till fem åren.

Studien som publicerades i Nature Medicine och leds från Lunds Universitet undersökte med PET-kamera förekomsten av proteinerna beta-amyloid och tau i över 1,300 patienter utan kognitiva symptom. Man kunde se att de personer som hade båda proteiner i hjärnan löper 20-40 gånger högre risk att utveckla sjukdomen jämfört med de individer som inte uppvisade dessa biologiska förändringar.

Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus säger i ett pressmeddelande:

 – Om vi kan identifiera sjukdomen redan innan de kognitiva utmaningarna visar sig, kanske vi på sikt kan sätta in läkemedlet för att bromsa sjukdomen i ett mycket tidigt skede. Tillsammans med fysisk aktivitet och bra kost, skulle man då ha en större chans att påverka framtida kognitiva utmaningar. Men det behövs mer forskning innan det kan rekommenderas behandling hos personer som ännu inte utvecklat minnesnedsättning.

Jämförelser gjordes mellan uttryck av beta-amyloid och tau-uttryck i temporalloben (A+TMTL+). respektive neokortex (A+TNEO-T+) och de grupper som hade uttryck av beta-amyloid men inte tau (A+T-) eller inget uttryck av någotdera (A-T-). Cox proportional-hazards modell visade en påtagligt ökad risk för progression av mild kognitiv nedsättning i A+TNEO-T+-gruppen (hazard ratio (HR) = 19.2, 95% (CI) = 10.9–33.7), A+TMTL+-gruppen (HR = 14.6, 95% CI = 8.1–26.4) och A+T-gruppen (HR = 2.4, 95% CI = 1.4–4.3) jämfört med referensgruppen AT. Både A+TMTL+-gruppen (HR = 6.0, 95% CI = 3.4–10.6) och A+TNEO-T+-gruppen (HR = 7.9, 95% CI = 4.7–13.5) visade en snabbare klinisk progression av mild kognitiv nedsättning än A+T-gruppen.