Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Pålitliga tester för blodprov vid Alzheimers sjukdom

Plasmamarkörer för fosforlylerat tau (p-tau) kan med stor precision detektera patienter med biologiskt definierad Alzheimers sjukdom. Flera tester taget på blodprov demonstrerade resultat likvärdigt med de tester som idag görs på cerebrospinalvätska.

studien som är ett internationellt samarbete med bland annat forskare från Sahlgrenska Akademin testade man totalt nio immunanalyser för tau i plasma och cerebrospinalvätska. Deltagarna (n=197) som ingår i BIODEGMAR kohorten hade olika typer av syndrom men samtliga klassificerades enligt Alzheimer Disease Cerebrospinal Fluid (AD CSF) core biomarker profile (CSFAβ/p-tau ratio).

För plasma p-tau biomarkörer såg man bäst precision i tester från Janssen p-tau217 (r = 0.76; area under the curve [AUC] = 0.96), ADx p-tau181 (r = 0.73; AUC = 0.94), och Lilly p-tau217 (r = 0.73; AUC = 0.94)

Att kunna detektera markörer för Alzheimers sjukdom via blodprov har många fördelar då det är mindre invasivt, billigare och lättare kan utföras i större skala.