Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Nästan var femte epilepsipatient har lesioner i hjärnan

En dryg tredjedel av alla patienter med fokal epilepsi har lesioner i hjärnan, och hos hälften av dem kan lesionerna associeras med epilepsi. Dessa så kallade epileptogena lesioner är särskilt vanligt förekommande bland yngre patienter.

Fenfluramin visar god effekt mot Lennox-Gastauts syndrom

Läkemedlet Fintepla (fenfluramin) minskar signifikant förekomsten av anfall, framför allt generaliserade tonisk-kloniska anfall, hos personer med behandlingsresistent Lennox-Gastaut syndrom (LGS).

Även rent cannabidiol orsakar biverkningar hos barn

Rent CBD kan lindra epileptiska anfall hos barn med Dravets syndrom, men kan också orsaka minskad aptit och ha en negativ inverkan på fysisk utveckling. Medicinsk cannabis, som innehåller både CBD och THC, kan hos barn vara förknippat med psykiska biverkningar.