Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Covid-19 ökade förekomst av Guillain-Barrés-syndrom

En ny norditaliensk multicenterstudie visar att covid-19-utbrottet i norra Italien är förknippat med en ökning av Guillain-Barrés-syndrom bland de smittade och att syndromet tycks utveckla sig mer allvarligt hos covid-19-sjuka patienter.