Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Sömnapné tydlig riskfaktor för Alzheimer

En ny amerikansk metastudie bekräftar misstanken om att personer som lider av sömnapné även har en ökad sannolikhet att utveckla Alzheimer. Men även att en CPAP-behandling, en ansiktsmask som skapar ett positivt luftvägstryck i luftvägarna, kan minska risken.