Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Rxulti dämpar agitation vid Alzheimers

Utåtagerande alzheimerspatienter upplever betydande förbättringar med läkemedlet brexpiprazol, som för närvarande marknadsförs under namnet Rxulti för behandling av schizofreni.

Detta visar de preliminära resultaten från en klinisk fas III-studie som Lundbeck och bolagets japanska partner, Otsuka Pharmaceuticals, nyligen har publicerat i ett pressmeddelande. Den dubbelblinda multicenterstudien inkluderade 345 alzheimerspatienter som uppfyllde kriterierna för agitation och fick antingen Rxulti (2 eller 3 mg dagligen) eller placebo under en 12-veckorsperiod. Det primära effektmåttet var en förbättring av Cohen Mansfield Agitation Inventory (CMAI)-poäng jämfört med placebo, medan det sekundära effektmåttet var en förbättring av poängen i de delar av Clinical Global Impression - Severity of Illness (CGI-S) som relaterar till agitation. 

En behandlingsrelaterad biverkning

Behandling med Rxulti resulterade i en signifikant förbättring av både CMAI (p = 0,0026) och CGI-S (p = 0,0055) jämfört med placebo. Rxulti tolererades i allmänhet väl och inga nya säkerhetssignaler identifierades. Endast en behandlingsrelaterad biverkning, huvudvärk, observerades, och förekom hos minst fem procent av patienterna (6,6 % i Rxulti-gruppen vs. 6,9 % i placebogruppen). Andra behandlingsrelaterade biverkningar var dåsighet, förkylning, yrsel, diarré, urinvägsinfektioner och svaghet. 

Cirka 45 procent av alzheimerspatienter uppvisar agitation, dvs. ett upprört och rastlöst beteende, vilket bland annat innefattar vredesutbrott och humörsvängningar. Det utåtagerande beteendet är en stor belastning för patienterna och deras anhöriga och idag finns det ingen godkänd medicinsk behandling för agitation vid Alzheimers.