- först med nyheter om medicin

Kort nattsömn förenat med ökad risk för att utveckla demens

En nattsömn på mindre än sex timmar ökar risken betydligt för att utveckla demens senare i livet hos personer över 50 år. Detta visar en ny studie som är en av de första i världen med en uppföljningstid på 25 år.

Vårt sömnmönster tidigt i livet påverkar risken att utveckla demens senare oavsett demografi, psykiska faktorer och förekomst av hjärt- kärlsjukdomar.

Detta visar en ny amerikansk studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature, där forskargruppen, som några av de första i världen, har undersökt sambandet mellan sömn och risk för demens med en uppföljningstid på flera decennier senare.

Studien visar att ihållande kort nattsömn i 50-, 60- och 70-årsåldern är förknippad med 30 procent ökad risk för att utveckla demens senare i livet jämfört med personer med en normal sömncykel på sju timmar eller mer.

Mer specifikt fann forskarna att det fanns en högre risk för att utveckla demens vid en nattsömn på sex timmar eller mindre i åldrarna 50 och 60 år, medan sambandet var oklart vid 70 år.

Studien baseras på data från 7 959 deltagare från Whitehall II-studien, varav 521 av deltagarna hade utvecklat demens vid uppföljningen 25 år senare. De flesta av deltagarna var äldre än 70 år (medelålder 77 år) när de fick diagnosen.

Deltagarna grupperades efter sömnmönster: kort sömn (under sex timmar), normal sömn (7 timmar) och lång sömn (över åtta timmar). I studien fann man inga skillnader mellan män och kvinnor.

Studien visade också på en ökad risk för demens bland dem med en ihållande lång nattsömn på åtta timmar eller mer, liksom bland dem som upplevde en kort nattsömn minst en gång. Dessa resultat var dock inte statistiskt signifikanta.

Tidigare observationsstudier har visat på ett samband mellan kort, respektive lång nattsömn och en ökad risk för demens.