Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Skiftscheman påverkar norska sjuksköterskors sömnkvalitet

Ändringar i antal nattpass är den starkaste predikatorn för att utveckla eller återhämta sig från ”shift work disorder” (SWD).

Det var den huvudslutsatsen från en studie som lektor Siri Waage från University of Bergen, Norge, presenterade på fredagen vid Nordic Sleep Conference i Helsingfors.

Studien var upplagd som en enkätundersökning bland 1 076 norska sjuksköterskor med skiftande arbetstider, som följdes i två år. Frågorna gällde bland annat arbetsförhållanden, såsom antal nattpass och pass med mindre än 11 ​​timmars mellanrum (QR, quick returns), samt sömnkvalitet och eventuell förekomst av SWD. SWD kännetecknas bland annat av sömnlöshet och/eller somnolens vilket drabbar cirka 10–40 procent av alla med skiftarbete.

Studien visade att omläggning av arbetstiden från dag- till nattskift var den starkaste prediktorn för att utveckla SWD (OR: 4,75; 95% CI 2,39–9,47). Mer än 10 extra nattpass eller 10 extra QR jämfört med föregående år var likaledes en stark prediktor. Sjuksköterskor som utvecklade SWD under studieperiodens två år hade i genomsnitt ökat sitt årliga antal nattpass, från 25,8 vid baslinjen till 31,0 vid uppföljningen, och detta samband var signifikant (p = 0,043).

Samma parametrar var också avgörande för om sjuksköterskorna under studiens två år återhämtade sig från befintliga sömnstörningar. Fullständigt upphörande med nattpass var således en mycket stark prediktor för att återhämta sig från SWD (OR: 10,91; 95% CI 6,11–19,46). Likaledes var en minskning med mer än 10 nattpass eller 10 QR jämfört med föregående år kopplat till en lägre frekvens av SWD. En signifikant minskning (p = 0,001) i antalet nattskift från 32,3 till 20,4 vid studiens början respektive slut observerades hos de sjuksköterskor som återhämtade sig från befintlig SWD under studien.

Siri Waage menar på att i framtiden kan resultaten från studien vara användbara när man ska planera hälsosamma skiftscheman. Studien publicerades i marsnumret av Chronobiology International.