EMA godkänner epilepsibehandlingen lacosamid som tilläggsbehandling

Epilepsibehandlingen, Vimpat (lacosamid), är godkänd av det Europeiska läkemedelsverket (EMA) som tilläggsbehandling till primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall (GTK-anfall) hos vuxna, unga och barn från fyra år med idiopatisk generaliserad epilepsi (IGE).

Godkännandet är delvist baserat på resultat från en klinisk fas-tre studie där lacosamid användes som supplerande behandling för okontrollerade GTK-anfall. Studien publicerades nyligen i Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Studien visade att lacosamid minskar risken för att utveckla ett efterföljande primärt GTK-anfall i en 24-veckorsperiod och dessutom ses en signifikant ökad frånvaro av GTK-anfall i behandlingsperioden jämfört med placebo. Lacosamid var tolererades generellt väl av patienterna i studien.

20-40 procent av alla epilepsitillfällen är av typen idiopatisk generaliserad epilepsi (IGE), som karakteriseras av olika typer av anfall (absenser, myoklonier och GTK-anfall). Patienter som upplever GTK-anfall har en ökad risk för att skada sig och de patienter som upplever tre eller fler tillfällen på ett år har femton gånger högre risk för plötslig, oväntad död på grund av epilepsi.

”Personer som lever med okontrollerade primära GTK-anfall upplever stora utmaningar och för närvarande finns endast få behandlingsmöjligheter tillhanda för dem. Denna form av epilepsi kan vara mycket påfrestande för patienten och patientens anhöriga. Dessutom finns många patienter som inte responderar på hittills godkända läkemedel,” säger Casper Gøtzsche, Medical Lead Neurology i UCB, Danmark, som är producenten bakom Vimpat. Han tillägger:

”Därför är vi mycket glada för att det europeiska läkemedelsverket har erkänt betydelsen av primärt GTK-anfall och vikten av att tillföra nya möjligheter för supplerande behandlingar till människor som lever med denna typ av epilepsi.”