- först med nyheter om medicin

Fenfluramin visar god effekt mot Lennox-Gastauts syndrom

Läkemedlet Fintepla (fenfluramin) minskar signifikant förekomsten av anfall, framför allt generaliserade tonisk-kloniska anfall, hos personer med behandlingsresistent Lennox-Gastaut syndrom (LGS).

Även rent cannabidiol orsakar biverkningar hos barn

Rent CBD kan lindra epileptiska anfall hos barn med Dravets syndrom, men kan också orsaka minskad aptit och ha en negativ inverkan på fysisk utveckling. Medicinsk cannabis, som innehåller både CBD och THC, kan hos barn vara förknippat med psykiska biverkningar.

Mozarteffekten förebygger epileptisk aktivitet

EAN: Musik av Mozart har vid upprepade tillfällen visat sig ha en dämpande effekt på epileptisk aktivitet. I en ny studie, som bekräftar effekten, konkluderar tjeckiska forskare att det är musikens akustiska egenskaper som dämpar aktiviteten.

Epileptiska anfall kan förutses dagar i förväg

Cykliska mönster av anfallsaktivitet hos patienter med epilepsi är välkända, men hittills har denna kunskap inte haft något särskilt praktiskt värde för patienterna.

EMA godkänner epilepsibehandlingen lacosamid som tilläggsbehandling

Epilepsibehandlingen, Vimpat (lacosamid), är godkänd av det Europeiska läkemedelsverket (EMA) som tilläggsbehandling till primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall (GTK-anfall) hos vuxna, unga och barn från fyra år med idiopatisk generaliserad epilepsi (IGE).