Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Fruktbara samarbeten i pandemins spår ledde till upptäckten av covid-virus i hjärnan

När covid-19-pandemin tog fart för snart två år sedan fick specialistläkare från olika discipliner på Akademiska sjukhuset börja gå rond på covid-IVA. För Elham Rostami, neurokirurg på sjukhuset, blev det början på fruktbara samarbeten som resulterade i en studie som var en av de första som lyckades påvisa covid-virus i hjärnvätskan.

Exponering av formaldehyd kopplad till kognitiv funktionsnedsättning

Att utsättas för långvarig exponering av formaldehyd i yrkeslivet kan vara kopplat till försämrade kognitiva förmågor. Trots kunskapen om formaldehyds toxicitet används kemikalien fortfarande inom många områden, inte minst inom vårdsektorn.

Annonsørbetalt indhold:

Trodelvy er en effektiv medicin mod brystkræft

 

Svensk-internationell studie: Alzheimers sjukdom kan diagnostiseras innan symptom

| Ingela Loell | Alzheimers/demens

En stor studie har visat att personer med Alzheimers sjukdom kan identifieras innan de upplever symptom. Det är också möjligt att förutse vilka som kommer försämras inom de närmaste tre till fem åren.

FDA godkänner ALS-läkemedel - EMA väntar på fas III-studie

| Madeleine Salomon | ALS

I september godkände amerikanska FDA läkemedlet AMX0035 för behandling av ALS. Även i Kanada har läkemedlet godkänts. I Sverige och övriga Europa är man försiktigt positiv och vill vänta in en pågående fas 3-studie innan preparatet kan godkännas.

En hälsosam livsstil kan kraftigt minska risken för demens – framför allt vid typ 2-diabetes

| Ann Fernholm | Alzheimers/demens

En kombination av sju olika livsstilsfaktorer har kopplats till en lägre risk för demens i en stor studie från Storbritannien. Ju fler faktorer som deltagarna uppfyllde, desto lägre blev risken. Sambandet var extra starkt för personer med typ 2-diabetes. 

Rituximab effektiv vid nydebuterad myastenia gravis

| Ingela Loell | Muskelsjukdomar

Patienter med nydebuterad myastenia gravis som utöver traditionell behandling fått en infusion rituximab rapporterade signifikant förbättring och behövde färre tilläggsbehandlingar än kontrollgruppen.

Järn i MS-lesioner visar på ett allvarligt sjukdomsförlopp

| Gorm Palmgren | Multipel skleros

MRI-skanningar kan förutsäga utvecklingen av funktionshinder för alla typer av MS genom att kartlägga förekomsten av järnhaltiga immunceller längs vita substanslesioner. 

Pålitliga tester för blodprov vid Alzheimers sjukdom

| Ingela Loell | Alzheimers/demens

Plasmamarkörer för fosforlylerat tau (p-tau) kan med stor precision detektera patienter med biologiskt definierad Alzheimers sjukdom. Flera tester taget på blodprov demonstrerade resultat likvärdigt med de tester som idag görs på cerebrospinalvätska.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:
Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Nordisk redaktionschef
Bo Karl Christensen
bo@medicinsketidsskrifter.dk

Kommersiell chef
Marianne Østergaard
marianne@medicinsketidsskrifter.dk

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
annika@medicinskatidskrifter.se

Skicka e-post till Nytt om namn