Exponering av formaldehyd kopplad till kognitiv funktionsnedsättning

Att utsättas för långvarig exponering av formaldehyd i yrkeslivet kan vara kopplat till försämrade kognitiva förmågor. Trots kunskapen om formaldehyds toxicitet används kemikalien fortfarande inom många områden, inte minst inom vårdsektorn.

Apati förknippad med framskriden Huntingtons sjukdom

Förekomsten av apati hos patienter med Huntingtons sjukdom är relaterad till sjukdomens progression och kan vara associerad med andra neuropsykiatriska sjukdomar, samt omfattningen av kognitiva störningar.

MS-sjuka under behandling riskerar svårare covid-19

Det finns en oro för att MS-patienter ska bli sjukare av en covid-19-infektion. Tydliga tecken finns att Mabthera, den vanligaste bromsmedicinen i Sverige, ökar risken. Förändrad dosering kan möjligen bidra till att minska problemet.

NICE nya riktlinjer förändrar synen på ME/CFS

Nyligen publicerade brittiska NICE nya riktlinjer för behandling av myalgisk encefalomyelit/ kroniskt trötthetssyndrom, ME/CFS. De nya riktlinjerna är efterlängtade av många men en besvikelse för andra. Borta är nu KBT-behandling och gradvis ökad träning, GET.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
bo@medicinsketidsskrifter.dk

Skicka e-post till Nytt om namn