- först med nyheter om medicin

FDA lutar mot att avvisa experimentell ALS-behandling

Den experimentella kombinationsbehandlingen AMX0035 mot ALS och Alzheimers sjukdom (AD) uppvisar en betryggande säkerhetsprofil i två nya fas II-studier. FDA tvivlar dock på effekten, och en dansk ALS-expert ser gärna fas III-data innan behandlingen godkänns.

Kognitiv funktionsnedsättning efter Covid-19 kvarstår i många månader

Kognitiv funktionsnedsättning efter inläggningskrävande Covid-19 kvarstår hos varannan patient i minst två månader. Detta visar en ny italiensk studie, som dessutom finner att vissa patienter visar tecken på en fortsatt kognitiv försämring 10 månader efter infektionen.

Fruktbara samarbeten i pandemins spår ledde till upptäckten av covid-virus i hjärnan

När covid-19-pandemin tog fart för snart två år sedan fick specialistläkare från olika discipliner på Akademiska sjukhuset börja gå rond på covid-IVA. För Elham Rostami, neurokirurg på sjukhuset, blev det början på fruktbara samarbeten som resulterade i en studie som var en av de första som lyckades påvisa covid-virus i hjärnvätskan.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till Nytt om namn