- först med nyheter om medicin

Sömnapné tydlig riskfaktor för Alzheimer

En ny amerikansk metastudie bekräftar misstanken om att personer som lider av sömnapné även har en ökad sannolikhet att utveckla Alzheimer. Men även att en CPAP-behandling, en ansiktsmask som skapar ett positivt luftvägstryck i luftvägarna, kan minska risken.

Rxulti dämpar agitation vid Alzheimers

Utåtagerande alzheimerspatienter upplever betydande förbättringar med läkemedlet brexpiprazol, som för närvarande marknadsförs under namnet Rxulti för behandling av schizofreni.

Läkemedel mot Alzheimers sätts in för sent

Trots intensiv forskning verkar det svårt att ta fram effektiva läkemedel mot Alzheimers. En teori är att medicinen sätts in försent. På flera håll pågår nu försök att hitta nya angreppsätt.

Autolog blodstamcells-transplantation är effektivt vid MS

Autolog blodstamcells-transplantation (AHSCT) är effektivt vid skovvist förlöpande multipel skleros. En svensk-norsk studie visar att behandlingen även är säker för patienter som tidigare fått långtidsverkande immunterapi som alemtuzumab, cladribine och rituximab.

Annonsørbetalt indhold:

Trodelvy er en effektiv medicin mod brystkræft

 

Svensk-internationell studie: Alzheimers sjukdom kan diagnostiseras innan symptom

| Ingela Loell | Alzheimers/demens

En stor studie har visat att personer med Alzheimers sjukdom kan identifieras innan de upplever symptom. Det är också möjligt att förutse vilka som kommer försämras inom de närmaste tre till fem åren.

FDA godkänner ALS-läkemedel - EMA väntar på fas III-studie

| Madeleine Salomon | ALS

I september godkände amerikanska FDA läkemedlet AMX0035 för behandling av ALS. Även i Kanada har läkemedlet godkänts. I Sverige och övriga Europa är man försiktigt positiv och vill vänta in en pågående fas 3-studie innan preparatet kan godkännas.

En hälsosam livsstil kan kraftigt minska risken för demens – framför allt vid typ 2-diabetes

| Ann Fernholm | Alzheimers/demens

En kombination av sju olika livsstilsfaktorer har kopplats till en lägre risk för demens i en stor studie från Storbritannien. Ju fler faktorer som deltagarna uppfyllde, desto lägre blev risken. Sambandet var extra starkt för personer med typ 2-diabetes. 

Rituximab effektiv vid nydebuterad myastenia gravis

| Ingela Loell | Muskelsjukdomar

Patienter med nydebuterad myastenia gravis som utöver traditionell behandling fått en infusion rituximab rapporterade signifikant förbättring och behövde färre tilläggsbehandlingar än kontrollgruppen.

Järn i MS-lesioner visar på ett allvarligt sjukdomsförlopp

| Gorm Palmgren | Multipel skleros

MRI-skanningar kan förutsäga utvecklingen av funktionshinder för alla typer av MS genom att kartlägga förekomsten av järnhaltiga immunceller längs vita substanslesioner. 

Pålitliga tester för blodprov vid Alzheimers sjukdom

| Ingela Loell | Alzheimers/demens

Plasmamarkörer för fosforlylerat tau (p-tau) kan med stor precision detektera patienter med biologiskt definierad Alzheimers sjukdom. Flera tester taget på blodprov demonstrerade resultat likvärdigt med de tester som idag görs på cerebrospinalvätska.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:
Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör Sverige
Ingela Loell
ingela@medicinskatidskrifter.se

Nordisk redaktionschef
Bo Karl Christensen
bo@medicinsketidsskrifter.dk

Kommersiell chef
Marianne Østergaard
marianne@medicinsketidsskrifter.dk

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
annika@medicinskatidskrifter.se

Skicka e-post till Nytt om namn