- först med nyheter om medicin

Fenfluramin visar god effekt mot Lennox-Gastauts syndrom

Läkemedlet Fintepla (fenfluramin) minskar signifikant förekomsten av anfall, framför allt generaliserade tonisk-kloniska anfall, hos personer med behandlingsresistent Lennox-Gastaut syndrom (LGS).

Tau- och amyloid-PET-skanningar är lika användbara

AAN: PET-skanningar av Tau respektive amyloid är som diagnostiskt verktyg lika bra och pålitliga för att upptäcka Alzheimers sjukdom. Detta visar en stor internationell studie där Skånes Universitetssjukhus har medverkat.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
bo@medicinsketidsskrifter.dk

Skicka e-post till Nytt om namn